• REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.goblet.pl


Sklep internetowy, działający i dostępny pod domeną www.goblet.pl, stanowi własność firmy „ Goblet „ Mirosław Kretkowski  wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Poznania  pod numerem ew.70589, zarejestrowanej w Inowrocławiu, ul. Jacewska 46/2  prowadzącej działalność gospodarczą w Poznaniu, ul.Chartowo 31  o numerze  NIP: 556-112-19-27 , REGON 02476768 .

Tel. 61/87 97 137 lub 606/ 690 680 ,
e-mail: goblet@goblet.pl,

konto bankowe:

Goblet Mirosław Kretkowski

ul. Jacewska 46/2

88-100 Inowrocław

BZWBK 27 1090 1362 0000 0000 3610 2514


Adres do korespondencji, pod który należy kierować zwroty, reklamacje  oraz wszelką korespondencję :
Goblet Mirosław Kretkowski
ul. Chartowo 31,  61-245 Poznań

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Klientem serwisu www.goblet.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca, którzy  zarejestrują się w bazie danych sklepu jako Klient posiadający unikatowy login i hasło i  wypełnią formularz zamówienia. Jednocześnie klient oświadcza, że wpisane przez niego dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Administratorem sklepu oraz sprzedawcą jest firma „Goblet” Mirosław Kretkowski
  Korzystanie z serwisu www.goblet.pl odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem sklepu.
 3. Sklep www.goblet.pl zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania towarów, modyfikacji ich cen oraz terminów realizacji zamówień, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i tworzenia ofert specjalnych oraz wprowadzania zmian w regulaminie zakupów celem dostosowania go obowiązujących przepisów prawa oraz warunków technicznych sklepu.
 4. Wygląd towarów może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach, gdyż nie zawsze na zdjęciu udaje się w 100 % odwzorować rzeczywisty  wygląd przedmiotu, jednakże slep www.goblet.pl dołoży wszelkich starań, aby zdjęcia jak najdokładniej oddawły rzeczywisty wygląd towarów.
 5. Zdjęcia wykorzystywane w sklepie internetowym www.goblet.pl są własnością firm  / producentów będących dostawcami towarów oferowanych w sklepie www.goblet.pl bądź firmy Goblet  i nie mogą być  kopiowane i wykorzystywane do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody uzyskanej od właścicieli zdjęć.

II. ZAMÓWIENIE I TOWAR

 1. Sklep znajdujący się pod adresem goblet.pl, służy do dokonywania zakupów artykułów pokazanych na stronie, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Dopuszcza się możliwość składania zamówień drogą:
  mailową na adres : goblet@goblet.pl
  lub telefoniczną 61/87 97 137 ; 606 887 979
 3. W przypadku składania zamówienia drogą telefoniczną, klient zobowiązany jest do podania  wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia tj. nazwa przedmiotu, model, cena, adres do wysyłki, telefon kontaktowy .
 4. Osoba przyjmująca zamówienie telefoniczne po zakończeniu rozmowy skontaktuje się ponownie z klientem ( w przeciągu 1/2 h ) celem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i potwierdzenia podanych przez klienta danych .Osoba przyjmująca zamówienie prześle na adres klienta e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji , potwierdzeniem danych potrzebnych do realizacji zamówienia. W mailu znajda się również informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, ceny przedmiotu zamówienia ,kosztów dostawy,terminów realizacji , warunków odstąpienia od umowy, sposobów rozpatrywania reklamacji, dane sprzedającego. W przypadku, gdy przesłane dane będą zgodne z zamówieniem klienta, jest  on zobowiązany celm potwierdzenia zakupu  do odpowiedzenia na niniejszego maila, wysyłająć odpowiedź następującej treści: POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE . KUPUJĘ  Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
 5. W  przypadku zmian  wtreści zamówienia , klient  zobowiązany jest do naniesienia   niezbędnych   poprawek i  i odesłania  maila z naniesionymi zmianami.Wówczas sklep goblet.pl jeszcze raz prześle maila z potwierdzeniem. Podobnie jak w pkt. 4  klient celem potwierdzenia zakupu odpowie na ninijszego maila w następujący sposób: POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE . KUPUJĘ  Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji  zakupów dokonanych poprzez serwis internetowy www.goblet.pl  jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja , prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie goblet.pl i potwierdzenie zakupu.
 7. Po zamknięciu i potwierdzeniu  zamówienia na stronach sklepu www.goblet.pl  , Kupujący otrzymuje drogą mailową POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA nr …  , które jest potwierdzeniem złożenia przez Klienta  oferty zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów
 8. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową . Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sklep- przesłanie maila: POTWIERDZENIE  PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA nr …  zawierającego numer zamówienia, dane zamawiającego, adres do wysyłki , nazwę i specyfikację zamawianego przedmiotu, jego cenę wraz kosztami wysyłki, warunki odstąpienia od umowy.
 9. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia przygotowywane są do realizacji  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 19:00.  Zamówienia złożone po godzinie 19:00  w piątek oraz w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone, czyli np. zamówienie złożone w piątek po godz. 19:00 oraz  sobotę lub w niedzielę zostanie  przekazane do realizacji  w poniedziałek następnego tygodnia .
 10. Zamówienia w Sklepie są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Wszystkie produkty prezentowane  przez sklep www.goblet.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Zostały legalnie sprowadzone na rynek polski.
 12. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w ofercie sklepu www.goblet.pl zawierają podatek VAT - są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena produktu aktualna i widoczna na stronach sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep  zgodnie z pkt. II 8  .
 13. Ceny produktów oferowanych w sklepie  nie zawierają kosztów dostawy.
 14. Klienci fizyczni (nie posiadający osobowości prawnej) otrzymują paragon fiskalny lub, gdy sobie tego zażyczą - fakturę VAT, natomiast klienci instytucjonalni - fakturę VAT - na wszystkie zakupione w sklepie produkty. Złożenie zamówienia  upoważnia sklep www.goblet.pl do wystawienia paragonu lub faktury VAT.
 15. Paragon fiskalny lub faktura VAT są wystawiane w chwili, gdy wszystkie produkty zamówione przez Klienta zostaną skompletowane i przygotowane do wysyłki.
 16. Sklep zastrzega sobie prawo do żądania zadatku  w przypadku towarów  nietypowych,takich, które sprowadzane są lub produkowane dla danego Klienta na indywidualne zamówienie.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia ( np.podanie nieprawidłowego numeru domu, czy też numeru lokalu ) , w wyniku których przesyłka nie dotrze do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki przez Klienta. Koszty związane z ponowną wysyłką  ponosi Klient.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, z informacją, że Jego zamówienie dotarło do sklepu www.goblet.pl. - POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA nr … Wiążąca prawnie obie strony transakcji umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta między Klientem a sklepem w chwili, gdy sklep www.goblet.pl prześle do klienta  e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji tj. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA nr …  .
 2. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia swoich danych, numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 3. Warunkiem dostawy towaru do zamawiającego jest dostępność towaru w magazynie sklepu www.goblet.pl oraz  w magazynach dostawców . Informacja o dostępności danego  produktu znajduje się na stronie produktu . W przypadku , gdy klient zamówi jakiś produkt i okaże się ,że w wyniku błędu technicznego lub błędu obsługi  czy dostawców  towar podany jako dostępny w rzeczywistości będzie niedostępny , to wówczas kupujący zostanie poinformowany o możliwościach alternatywnych zamówień, wydłużeniu czasu oczekiwania, możliwości zakupu innego produktu o podobnych parametrach lub w podobnej cenie, możliwości uzyskania rekompensaty w postaci upustu , którego wielkość zostanie uzgodniona przez strony  lub możliwości odstąpienia od umowy.
 4. W uzasadnionych przypadkach sklep www.goblet.pl zastrzega sobie prawo żądania przedpłaty przed przystąpieniem do realizacji zamówienia np. towary z inicjałami, logotypami lub znakami firmowymi Klienta, towary produkowane specjalnie na zamówienie Klienta.

IV. DOSTAWA

 1. Sklep internetowy www.goblet.pl zrealizuje zamówienia Klienta w terminie od 1-16 dni, w zależności od dostępności towaru w magazynie. Przeciętny czas realizacji zamówienia zamyka się w przedziale 48 godzin. Na kartach produktów ( szczegółowe informacje na temat produktu)  poszczególnych towarów  dostępnych w  sklepie   podany jest czas realizacji zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Klient zamówi towary, które można skompletować w różnym czasie, okres realizacji zamówienia wydłuża się do czasu skompletowania  przez sklep ostatniego towaru o najdłuższym terminie realizacji z zamówionych przez Klienta towarów. Jeżeli czas realizacji okaże się dłuższy niż sugerowany na stronie produktu, pracownicy sklepu skontaktują się telefonicznie bądź e-mailem z Klientem, by poinformować o opóźnieniu i potwierdzić chęć dalszej realizacji zamówienia . Jeżeli czas oczekiwania na realizację zamówienia przedłuży się o 10 dni w stosunku do wcześniej ustalonego czasu oczekiwania , to wówczas klient może otrzymać rekompensatę w postaci uzgodnionego przez strony rabatu lub zrezygnować z dalszej realizacji zamówienia .
 3. Formę dostawy Klient określa w  formularzu zamówienia w momencie składania zamówienia , poprzez wybranie  i zaznaczenie odpowiedniej opcji . Klient może skorzystać z jednej z wymienionych poniżej form dostawy towaru:
  • przesyłka kurierska
  • przesyłka kurierska pobraniowa,
  • przesyłka pocztowa polecona ,priorytetowa
  • przesyłka pocztowa polecona,  pobraniowa
  • odbiór osobisty płatność przy odbiorze,
  • odbiór osobisty po uprzedniej wpłacie na konto
 4. Sklep internetowy www.goblet.pl dołoży wszelkich starań, by czas oczekiwania na zamówienie był możliwie najkrótszy.
 5. Przesyłki dostarczane firmą kurierską docierają z reguły następnego dnia roboczego po wysłaniu ich przez sklep www.goblet.pl. Maksymalny czas oczekiwania na przesyłkę kurierską to 48 godzin.

  PRZESYŁKA 24 H
  Przesyłka dotrze do Państwa jak najszybciej tzn. w ciągu 24 h od momentu zakupu , jeżeli:
  • dokonacie zakupu wybranego przez Państwa przedmiotu
  • jeżeli wybraliście opcję wpłata na konto, Wasze pieniądze muszą trafić na konto sklepu do godz. 12:00 w dniu zakupu.Nie jest ważne kiedy Wy wpłacicie pieniądze, lecz kiedy trafiają one na nasze konto
  • jeżeli wpłata dotrze do nas do godz. 12: 00 przygotowujemy przesyłkę do wysyłki i następnego dnia tzn. w ciągu 24 h trafia ona do Państwa
  • jeżeli wybierzecie Państwo opcję za pobranie , decyzja musi być podjęta w dniu zakupu do godziny 12:00 , wówczas od razu przystępujemy do przygotowania przesyłki do wysłania i w ciągu 24 h trafia ona do Państwa rąk
  • dostawa w ciągu 24 h obowiązuje przy zakupach od poniedziałku do czwartku, nie dotyczy dni wolnych od pracy , możliwa jest wysyłka i odbiór w dzień wolny , ale wówczas koszty wysyłki są wyższe niż podane w regulaminie i ustalane indywidualnie zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej (zależą od dnia odbioru, godziny , strefy itp. Firmą kurierską świadczącą usługi dla www.goblet.pl jest firma kurierska "Siódemka"
  • dostawą 24 h objęte są tylko przesyłki kurierskie
 6. Wszystkie przesyłki są należycie spakowane, zabezpieczone oraz ubezpieczone do pełnej wartości.
 7. Jeżeli przesyłka została wysłana do Klienta, ten jest zobowiązany do jej odebrania z wyłączeniem sytuacji opisanej w pkt.8
 8. Mimo staranności przy doborze firmy kurierskiej dostarczjącej towar do klienta, może zdarzyć się, iż produkt zostanie dotkniety uszkodzeniami pochodzenia zewnętrznego, powstałymi podczas transportu. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania transportowego ( należy zwrócic uwagę na stan opakowania oraz taśm , którymi oklejono przesyłkę), Klient może odmówić przyjęcia przesyłki powinien jednak zadbać oto, aby kurier rzetelnie wpisał informacje na temat powódu odmowy- rodzaj uszkodzeń opakowania .

9. Jeżeli mimo  uszkodzeń opakowania Klient zdecyduje się na odbór przesyłki jego obowiązkiem jest sprawdzenie w obecności kuriera, czy towar nie uległ  uszkodzeniu w transporcie.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru podczas przewozu, Klient powinien poinformować o tym kuriera, który zobowiązany jest ( zgodnie z umową z firmą kurierską)  do spisania pisemnego protokołu zawierającego: numer przesyłki, wyszczególnienie jej zawartości, określenie sposobów zabezpieczenia przesyłki na czas transportu, wyszczególnienie stwierdzonych uszkodzeń towaru, datę, godzinę oraz numer, imię i nazwisko kuriera, który przesyłkę dostarczył. Oryginał dokumentu stwierdzającego szkodę kurier zobowiązany jest zostawić u Klienta.  Klient powinien możliwie najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą, by poinformować o uszkodzeniu przesyłki.

10. Jeżeli brak jest śladów uszkodzenia opakowania transportowego, uszkodzenie towaru zostało stwierdzone po otwarciu przesyłki już po odjeździe kuriera, należy ponownie wezwać kuriera. Kurier w tym przypadku również zobowiązany jest do sporządzenia protokołu i pozostawienia oryginału u Klienta.

11. Oryginał protokołu w ciągu 14 dni   Klient  powinien przesłać na koszt sklepu www.goblet.pl , na  dres: Goblet Mirosław Kretkowski, ul. Chartowo 31, 61-245 Poznań. Jest to podyktowane tym, iż jest to najważniejszy i niezbędny dokument  w procesie zgłaszania szkody i dochodzenia roszczeń od firmy kurierskiej. Stroną zajmującą się przygotowaniem dokumentacji i dochodzeniem roszczeń od firmy kurierskiej  jest sklep www.goblet.pl .

12. O zaistniałej sytuacji Klient informuje sklep www.goblet.pl jak najszybciej, jeżeli jest to możliwe najlepiej w dniu zaistnienia zdarzenia. Sklep www.goblet.pl najszybciej jak jest to możliwe wymieni Klientowi na swój koszt uszkodzone elementy przesyłki lub wymieni cały produkt, jeżeli wymaga tego rodzaj uszkodzeń. Kwestia wymiany zostanie szczegółowo ustalona przez strony.Wprzypadku braku możliwości wymiany Klient może zwrócić uszkodzony towar, a sklep www.goblet.pl, zwróci Klientowi koszty towaru plus koszty dodatkowe wynikające z przesłania towaru, czy też przesłania  druków reklamacyjnych.

V. PŁATNOŚĆ I KOSZT DOSTAWY TOWARU

 1. Klient może wybrać następujące formy  płatności za zamówione towary:
  • gotówką przy odbiorze przesyłki od doręczyciela  - należność pobiera doręczyciel
  • gotówką przy odbiorze osobistym  - należność pobiera sprzedawca
  • przelewem bankowym na konto sklepu www.goblet.pl,
  • przelewem poprzez bezpieczne płatności internetowe - platności.pl
  Dane do przelewu:
  Goblet Mirosław Kretkowski
  ul. Jacewska 46/2
  88-100 Inowrocław
  Nr konta:  BZWBK 27 1090 1362 0000 0000 3610 2514
 2. W przypadku, gdy klient nie dokona płatności za zakupiony towar w ciągu 10 dni  od dnia zakupu , wówczas jest to traktowane jako odstąpienie od umowy przez Klienta.

  Koszty przesyłki:
  RODZAJ PRZESYŁKI CENA  ZŁ BRUTTO
  PRZESYŁKA KURIERSKA 10,00
  PRZESYŁKA KURIERSKA  POBRANIOWA 15,00
  PRZESYŁKA POCZTOWA POLECONA
  cena zależna od wagi i wielkośc przesyłki i, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej
  PRZESYŁKA POCZTOWA POLECONA  POBRANIOWA cena zależna  od wagi i wielkości przesyłki, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej
  ODBIÓR OSOBISTY 00,00

Uwaga: w przypadku cenn z cennika Poczty Polskiej należy doliczyć do nich 23% podatek VAT

Poczta Polska - cennik

W przypadku akcji promocyjnych koszty przesyłki moga ulec zmianie na niższe lub mogą wynieść  0 zł, w zależności od rodzaju akcji promocyjnej . Informacja o niższych kosztach przesyłki zostanie zamieszczona na stronie głównej.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

1.Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku klient może w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i dokonać zwrotu towaru zakupiongo w sklepie. W sklepie gobletpl termin ten zostaje wydłużony do 30 dni, co oznacza, iż klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru w ciągu 30 dniu od daty odebrania towaru. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od daty otrzymania towaru.

2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient musi poinformować  sklep www. goblet.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w postaci jednoznacznego oświadczenia. Może to być np. pismo, informacja wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do  regulaminu sklepu , jednak nie jest to obowiązkowe.

TUTAJ MOZESZ BOBRAĆ WZÓR FORMULARZA- word,

TUTAJ MOZESZ BOBRAĆ WZÓR FORMULARZA- pdf

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.W przypadku o którym mowa w pkt.1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Jeżeli do zakupionego towaru dodawane były GRATISY, to wówczas kupujący musi je zwrócić  wraz z zakupionym  towarem. Gratisy muszą zostać zwrócone w stanie niezmienionym chyba,że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.

7. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • gdy przedmiotem świadczenia , umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. W przypadku, gdy Klient chce odstąpić od umowy, musi :

  • Poinformować  sklepu www.goblet.pl o chęci odstąpienia od umowy  przesyłając  oświadczenie o odstąpieniu od umowy: drogą elektroniczną na adres goblet@goblet.pl, faxem pod numer: 61 87 97 137 ,listem poleconym na adres : Goblet Mirosław Kretkowski, ul. Chartowo 31, 61-245 Poznań  w  terminie   30  dni od dnia odebrania zakupionego towaru. Liczy się moment złożenia oświadczenia.
  • Następnie Klient zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt na  adres : Goblet Mirosław Kretkowski , ul. Chartowo 31 , 61-245 Poznań  – zwracanego towaru w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie przyjmujemy jakichkolwiek przesyłek wysłanych do nas za pobraniem - sklep nie jest w stanie przed odbiorem  przesyłki  sprawdzić zwartości przesyłki oraz stanu w jakim znajduje się odsyłany produkt.
  • Klient powinien odesłać towar  w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach  zwykłego zarządu.
  • Jeżeli towar spełnia w/w. wymagania sklep  w przypadku zakupu na fakturę VAT  wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.
  • W przypadku odstąpienia od  umowy sklep www.goblet.pl zwraca  wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  • Zwrotu płatności nastąpi  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że  klient zgodzi się lub będzie preferował  inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniosi  żadnych opłat w związku z tym zwrotem
  • W przypadku zwrotu sklep zobowiązany jest  do zwrócenia  pieniędzy wpłaconych przez klienta  w terminie 14 dni .
  • Sklepowi  pozostaje prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub „dowodu jej odesłania”.

10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji   producenta.

11. Przypominamy, iż konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą  czynności prawnej z  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

VII. REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Sklep internetowy www.goblet.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowane towary były jak najwyższej jakości. Oferowane przez nas towary są nowe, nieużywane wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu oraz  na dołączonych do towaru kartach gwarancyjnych. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionym przez gwaranta lub w materiałach reklamowych przygotowanych przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

3. Oferowane w sklepie towary  zgodnie z ustawą  objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową .W przypadku, gdy została stwierdzona niezgodność towaru z umową Kupujący ma prawo  poinformować  o tym fakcie sprzedawcę przedstawiając opis niezgodności towaru z umową. Kupujący ma prawo zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową w terminie roku  od stwierdzenia tej niezgodności. Później jego prawo wygasa.

4. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

5. Aby skorzystać z prawa do rękojmi konieczne jest przekazanie informacji  w dowolnej formie :

 • listownie na adres: Gobet, ul.Chartowo 31,  61-245 Poznań
 • elektronicznie na adres: goblet@goblet.pl
 • telefonicznie : po numerem 606 886 001

6. W zgłoszeniu reklamcyjnym  powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

7. Klient może  skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego jednak nie stanowi to warunku do przyjęcia reklamacji. Wzór formyularza reklamacyjnego znajdą Państwo pod poniższym linkiem :

TUTAJ POBIERZERZ WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy : Goblet Mirosław Kretkowski,            ul. Chartowo31 , 61-245 Poznan . W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

9. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wadliwego towaru.

10. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.9, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

11. W  przypadku uznania roszczeń Kupującego przysługuje mu wymiana na towar wolny od wad, naprawa wadliwego towaru, prawo do żadania obniżenia ceny ( z określeniem kwoty o którą cena ma być obnizona) , prawo odstąpienia od umowy ( o ile wada jest istotna ) . W przypadku obniżenia ceny sklep www.goblet.pl  zwróci  Kupującemu kwotę odpowiadającą ustalonej obniżce ceny, a w przypadku odstąpienia od umowy równowartość  towaru  plus koszty przesyłki- zwrot knależnej kwoty nastąpi w terminie 14 dni.

 

VIII. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

 1. Sklep internetowy www.goblet.pl zastrzega sobie prawo prowadzenia działań promocyjnych w dowolnym czasie i zakresie.
 2. W przypadku prowadzenia  działań promocyjnych polegających na obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu obowiązuje zasada NIE SUMOWANIA się rabatów .
 3. Zasada NIE SUMOWANIA się rabatów obowiązuje również w przypadku Klientów , którzy maja na stałe przydzielone rabaty np. rabaty dla stałych klientów, rabaty branżowe  itd. W takim przypadku rabaty nie sumują się tzn. nie można ich do siebie dodawać , ale klient otrzymuje rabat , który jest dla niego korzystniejszy tzn. wyższy, jeżeli na stałe klient ma udzielony rabat w wysokości 5 % , a promocja mówi o obniżce ceny w wysokości 10% , to klient otrzymuje rabat 10% , a nie 15 %  . Jeżeli promocja mówi o obniżce 3% , a klient ma przydzielony rabat 5% , to otrzymuje rabat w wysokości 5% , a nie 8% .

 

IX. DANE OSOBOWE

 1. Skadając zamówienie w sklepie goblet.pl Klient musi wyrazić zgodę ( podczas składania zamówienia )  na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie goblet.pl oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialniość za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.
 2. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych goblet.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom .
 3. Jeżeli Klient wyrazi dodatkową zgodę, wówczas jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu  informowania Klienta o promocjach, nowościach,wyprzedażach.
 4. Klienci mają prawo  wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

X. OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do informowania sklepu www.goblet.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczenia przesyłek.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby wszelkie spory rozwiązywane były polubownie i na korzyść Klienta.
 3. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń,  może m.in.:
 • skorzystać z bezpłatnej pomocy Powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji , do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów -Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 • zwrócić się do Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Państwowej Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu powstałego w związku zawartą Umową Sprzedaży
 • zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze  Sprzedawcą

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

 

W przypadku pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Tel. Kom. 606/690 680
61/ 87 97 137
goblet@goblet.pl

 

Załącznik nr 1 do o Regulaminu

Goblet Mirosław Kretkowski

Ul. Chartowo 31

61-245 Poznań

tel. 606 887 979

fax:61/8797137

mail: goblet@goblet.pl

 


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

( wypełnia kupujący w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 


Nr zamówienia internetowego/ nr paragonu/ nr faktury …….............................................


Imię i Nazwisko konsumenta …………................................................................................


Adres :

ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………..............


kod pocztowy, miasto: ...........................................................................................................


numer telefonu:………………………………………………………………………............


Data otrzymania /odbioru towaru ….…................................................................................


Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych produktów zakupionych w sklepie www.goblet.pl :

 

 

Lp.

 

NAZWA ZAKUPIONEGO PRODUKTU

 

ILOŚĆ SZTUK

 

W związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży zgadzam się* na zwrot płatności za pośrednictwem rachunku bankowego numer:

………………………………………………………………………………………………….


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać:

- pocztą ( najlepiej poleconą ) na adres: Goblet Mirosław Kretkowski,ul.Chartowo 31, 61-245 Poznań

- faxem pod numer: 61 879 7137

- mailem na adres: goblet@goblet.pl

 

 

 

 

 

…………………………………………….

Data i podpis konsumenta (-ów)

 


*proszę nie wypełniać w przypadku braku zgody

 

 

 

Dostawa 24h
Śledzenie przesyłki
Jak do nas trafić
Newsletter